Splošni akti Občine Ilirska Bistrica

Statut Občine

STATUT OBČINE ILIRSKA BISTRICA,Uradni list RS, št. 189/2020, dne 15. 12. 2020

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE IL. BISTRICA (UR. OBJAVE PRIMORSKIH NOVIC, ŠT. 18/95, 18/97, 30/98 IN URADNI LIST RS, ŠT. 31/99), Uradne objave Snežnika, št. 4/2006, dne 30.6.2006

SKLEP O URADNEM ELEKTRONSKEM POŠTNEM NASLOVU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 3/2002, dne 29.10.2002

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 31/1999, dne 30.4.1999

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 30/1998, dne 15. 9. 1998

SKLEP O SPREMEMBI 33. ČLENA STATUTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1997, dne 1.7.1997

STATUT OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, dne 29.9.1995

STATUTARNI SKLEP, Uradne objave Primorskih novic, št. 27/1994, dne 30.12.1994

 

Poslovnik Nadzornega odbora

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA NADZORNEGA ODBORA OBČINE IL. BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/2006, 31.7.2006

POSLOVNIK NADZORNEGA ODBORA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/2000, dne 05.10.2000

 

Poimenovanje ulic, naselij in ostalo

ODLOK O POIMENOVANJU DVORAN V DOMU NA VIDMU, Uradni list RS, št. 58/2020, z dne 24. 4. 2020

ODLOK O SPREMEMBI OBMOČIJ NASELIJ IN IMENOVANJU NASELJA ZALČI, Uradne objave Snežnika, št. 3/2006, dne 31.5.2006

ODLOK O DOLOČITVI IMENA MESTNEMU PARKU V ILIRSKI BISTRICI, Uradne objave Snežnika, št. 1/2000, dne 31.1.2000

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O DOLOČITVI IMENA MLADINSKEMU ŠPORTNEMU PARKU V ILIRSKI BISTRICI, Uradne objave Snežnika, št. 1/2000, dne 31.1.2000

 

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev

Pravilnik o sreds. za delo svet. sk in samost. svetnikov Obč. sveta Ur.l. 39-2019 z dne 21.6.2019.pdf

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SEJNINAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER SEJNINAH ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA , Uradni list RS, št. 3, dne 12. 1. 2018

PRAVILNIK O SEJNINAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, ČLANOV  DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER SEJNINAH ZA ČLANE SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 22, dne 30.3.2015

PRAVILNIK O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILIH STROŠKOV (URADNE OBJAVE GLASILA SNEŽNIK, ŠT. 4/1999, 1/2000 IN 6/2000), Uradne objave Snežnika, št. 2/2003, dne 29.4.2003

PRAVILNIK O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILU STROŠKOV (URADNE OBJAVE GLASILA SNEŽNIK, ŠT. 4/1999 IN 1/2000), Uradne objave Snežnika, št. 6/2000, dne 1.12.2000

PRAVILNIK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI PRAVILNIKA O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILU STROŠKOV (URADNE OBJAVE GLASILA SNEŽNIK, ŠT. 4/99), Uradne objave Snežnika, št. 1/2000, dne 31.1.2000

PRAVILNIK O PLAČAH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV, NAGRADAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV TER O POVRAČILU STROŠKOV, Uradne objave Snežnika, št. 4/1999, dne 1.7.1999

PRAVILNIK O POVRAČILU STROŠKOV FUNKCIONARJEM, KI NEPOKLICNO OPRAVLJAJO FUNKCIJO V OBČINSKEM SVETU IN NJEGOVIH ORGANIH, Uradnih objavah Primorskih novic, št. 4/1995, dne 4.4.1995

 

Ostalo

Sklep OS-imenovanje uredniškega odbora BO-1. julij 2021.pdf

Sklep OS-imenovanje uredniškega odbora BO-27. maj 2021-popravek sklepa.pdf

Sklep OS-imenovanje uredniškega odbora BO-1. april 2021.pdf

Sklep o imenovanju uredniškega odbora BO- 28. januar 2021.pdf

Sklep o imenovanju uredniškega odbora občinskega glasila Bistriški odmevi , dne 26. 1. 2017

ODLOK O PRIZNANJIH OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 19, dne 20.3.2015

PRAVILNIK O NAGRAJEVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA OBČINE ILIRSKA BISTRICA BISTRIŠKI ODMEVI, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 12/2009, dne 30.11.2009

ODLOK O GLASILU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 14/2008, dne 7.2.2008

ODLOK O GRBU IN ZASTAVI OBČINE ILIRSKA BISTRICA TER CELOSTNI PODOBI OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 110/2007, dne 3.12.2007

ar©tur