Družbene dejavnosti

Vzgoja in izobraževanje

PRAVILNIK O DODELJEVANJU DENARNIH SPODBUD DIJAKOM GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA (Uradni list RS, št.5/2017, dne 3.2.2017)

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA  (Uradni list RS, št. 5/2017, dne 3.2.2017)

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O FINANCIRANJU ŠOLE V NARAVI IZ PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA (Uradni list RS, št. 10/2014, dne 7.2.2014)

PRAVILNIK O FINANCIRANJU ŠOLE V NARAVI IZ PRORAČUNA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 1/2011, dne 2.3.2011

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 15/2012, 29.2.2012

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU KADROVSKIH ŠTIPENDIJ (URADNE OBJAVE OBČINE ILIRSKA BISTRICA, GLASILO BISTRIŠKI ODMEVI, ŠT. 13, LETO 2, 30.12.2009), Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2011, dne 31.3.2011

PRAVILNIK O KRITERIJIH IN POSTOPKIH ZA SPREJEM OTROK V VRTCE OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 18/2011, 15.3.2011

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV OSNOVNA ŠOLA JELŠANE, OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK, OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO, OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD, OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA BRKINCA PREGARJE (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 15/97, UR. OBJAVE ČAS. SNEŽNIK, ŠT. 1/99, URADNI LIST RS, ŠT. 112/07), Uradni list RS, št. 37/2010, 7.5. 2010

SKLEP O IZLOČITVI ENOTE VRTEC IZ JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA IN NJENEM ORGANIZIRANJU V SAMOSTOJNI ZAVOD, Uradni list RS št. 37/2010, 7.5.2010

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 37/2010, 7.5. 2010

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS št. 36/2010, 4.5.2010

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS št. 36/2010, 4.5.2010

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS št. 36/2010, 4.5.2010

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU DIPLOMSKIH IN PODIPLOMSKIH DEL, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 13/2009, dne 30.12.2009

PRAVILNIK O DODELJEVANJU KADROVSKIH ŠTIPENDIJ, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 13/2009, dne 30.12.2009

ODLOK O KONCESIJI ZA IZVAJANJE PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE IN VARSTVA, Uradni list RS, št. 49/2009, dne 29.06.2009

PRAVILNIK O KRITERIJIH IN POSTOPKIH ZA SPREJEM OTROK V VRTCE OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS št. 44/2008, 7. 5. 2008

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 15/97 IN URADNE OBJAVE ČASOPISA SNEŽNIK, ŠT. 1/99), Uradni list RS, št. 112/2007, dne 7.12.2007

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV OSNOVNA ŠOLA JELŠANE, OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK, OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO, OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD, OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA BRKINCA PREGARJE (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 15/97 IN URADNE OBJAVE ČASOPISA SNEŽNIK, ŠT. 1/99), Uradni list RS, št. 112/2007, dne 7.12.2007

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA (URADNE OBJAVE ČASOPISA SNEŽNIK, ŠT. 3/99), Uradni list RS, št. 122/2007, dne 7.12.2007

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 15/97 IN URADNE OBJAVE ČASOPISA SNEŽNIK, ŠT. 1/99), Uradni list RS, št. 112/2007, dne 7.12.2007

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ŠTIPENDIRANJU (URADNE OBJAVE ČASOPISA SNEŽNIK, ŠT. 3/2000, 31.5.2000), Uradne objave Snežnika, št. 1/2007, 31.3.2007

PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU, Uradne objave Snežnika, št. 3/2000, dne 31.5.2000

POPRAVKI Odloka o dopolnitvah In spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica, Odloka o dopolnitvah In spremembah odloka o ustanovitvi javnih vzgojnoizobraževalnih Zavodov OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad, OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Odloka o dopolnitvah In spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Glasbena šola Ilirska Bistrica, Odloka o dopolnitvah In spremembah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Maksa Samsa Ilirska Bistrica In odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Uradne objave Snežnika, št. 2/2000, dne 31.3.2000

POPRAVEK V ODLOKU O DOPOLNITVAH IN SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV OSNOVNA ŠOLA JELŠANE OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK, OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA-BRKINCA PREGARJE, 2.6.1999

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 3/1999, dne 1.5.1999

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1.3.1999

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1.3.1999

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1.3.1999

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1.3.1999

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNIH VZGOJNOIZOBRAŽEVALNIH ZAVODOV OSNOVNA ŠOLA JELŠANE OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA BRKINCA PREGARJE, Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1.3.1999

SKLEP O ORGANIZACIJI VZGOJNOVARSTVENE SLUŽBE V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 2/1998, dne 15.9.1998

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA ANTONA ŽNIDERŠIČA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 15/1997, dne 13.5.1997 - prenehal veljati (glej Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Uradne objave Snežnika, št. 3/1999, dne 1.5.1999)

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA DRAGOTINA KETTEJA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 15/1997, dne 13.5.1997

ODLOK O USTANOVITVI JAVNIH ZAVODOV: OSNOVNA ŠOLA JELŠANE, OSNOVNA ŠOLA TONETA TOMŠIČA KNEŽAK, OSNOVNA ŠOLA PODGORAD KUTEŽEVO, OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA UKOVIČA PODGRAD, OSNOVNA ŠOLA RUDIJA MAHNIČA BRKINCA PREGARJE, Uradne objave Primorskih novic, št. 15/1997, dne 13.5.1997

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 15/1997, dne 13.5.1997

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA JOŽEFA MASLO ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 15/1997, dne 13.5.1997 - prenehal veljati (glej Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica, Uradne objave Snežnika, št. 3/1999, dne 1.5.1999)

SKLEP O USTANOVITVI SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU, Uradne objave Primorskih novic, št. 9/1997, dne 11.3.1997

 

Drugi javni zavodi

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 49/2022, dne 8. 4. 2022

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 94/2014, dne 24.12.2014

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 16/2008, dne 15.2.2008

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MAKSA SAMSA ILIRSKA BISTRICA (URADNE OBJAVE ČASOPISA SNEŽNIK, ŠT. 7/2003), Uradni list RS, št. 112/2007, dne 7.12.2007

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA USTANOVITVI ZAVODA RAZVOJNI CENTER ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 70/2005, dne 26.7.2005

POPRAVEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MAKSE SAMSA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 8/2003, dne 23.12.2003

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MAKSE SAMSA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 7/2003, dne 29.10.2003

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI ZAVODA RAZVOJNI CENTER ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 18/2002, dne 28.2.2002

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KRAŠKE LEKARNE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 20/2000, dne 6.3.2000

ODLOK O USTANOVITVI ZAVODA RAZVOJNI CENTER ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 14/2000, dne 18.2.2000

ODLOK O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MAKSE SAMSA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1.3.1999

ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA MAKSE SAMSA ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 15/1997, dne 13.5.1997

 

Kultura

PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 13/2008, dne 5.2.2008

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 30/2006, 23.3.2006

PRAVILNIK ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/2005, dne 29.4.2005

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAZGLASITVI KULTURNIH IN ZGODOVINSKIH SPOMENIKOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA (URADNE OBJAVE, ŠT. 3/93), Uradne objave Snežnika, št. 6/2000, dne 1.12.2000

 

Šport

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O MERILIH IN KRITERIJIH ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA TER NAJEMU ŠPORTNIH OBJEKTOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA (URADNE OBJAVE GLASILA SNEŽNIK, ŠT. 4/1999), Uradne objave Snežnika, št. 3/2005, dne 31.3.2005

PRAVILNIK O MERILIH IN KRITERIJIH ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA TER NAJEMU ŠPORTNIH OBJEKTOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/1999, dne 1.7.1999

ODLOK O DOLOČITVI JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 24/1999, dne 10.4.1999

 

Zdravstvo in socialno varstvo

ODLOK O ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU SOCIALNO VARSTVENE STORITVE POMOČI NA DOMU NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA (URADNI LIST RS, ŠT. 59/2019, DNE 4. 10. 2019)

PRAVILNIK O DODELITVI ENKRATNEGA DENARNEGA PRISPEVKA ZA NOVOROJENCE, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 8/2009, dne 31.3.2009

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O DODELJEVANJU DENARNIH SOCIALNIH POMOČI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA (URADNI LIST RS, ŠT. 51/2008 DNE 23.05.2008), Uradne objave Bistriških odmevov, št. 7/2009, dne 27.2.2009

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU HUMANITARNIH PROGRAMOV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 4/2008, dne 29.11.2008

PRAVILNIK O DODELJEVANJU DENARNIH SOCIALNIH POMOČI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 51/2008, dne 23.5.2008

SKLEP O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE, ROJENE V LETU 2007, Uradne objave Snežnika, št. 2/2007, dne 30.4.2007

SKLEP O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE, ROJENE V LETU 2006, Uradne objave Snežnika, št. 1/2006, dne 1.2.2006

SKLEP O ENKRATNEM DENARNEM PRISPEVKU ZA NOVOROJENCE, ROJENE V LETU 2005, Uradne objave Snežnika, št. 1/2005, dne 31.1.2005

ODLOK O ORGANIZIRANJU JAVNE SLUŽBE POMOČI NA DOMU V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 1/1999, dne 1.3.1999

SKLEP O DOLOČITVI ZAČASNE MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 31/1997, dne 14.10.1997

ar©tur