Urejanje prostora in varstvo okolja

Občinski prostorski načrt

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 18/2008, dne 22.2.2008

 

Občinski podrobni prostorski načrti

SKLEP O DOPOLNITVI IN SPREMEMBI SKLEPA O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA MAŠUN, Uradni list RS, št. 44/2009, z dne 12.6.2009

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA MAŠUN, Uradni list RS, št. 18/2008, dne 22.2.2008

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBRTNO CONO O1-2 V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 7/2008, dne 24.1.2008

SKLEP O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO NASELJE ''TOK'' V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 62/2007, dne 12.7.2007

 

Planski akti

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE 1986-2000 (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 30/87 IN 36/90, URADNI LIST RS, ŠT. 46/04, 65/04) IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE 1986-1990 (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 30/87, URADNI LIST RS, ŠT. 7/99, 93/02, 46/04, 65/04) - DOPOLNJEN 2003, Uradni list RS, št. 78/2004, dne 16.7.2004

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 30/87 IN 36/90, URADNI LIST RS, ŠT. 46/04) IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO 1990, Uradni list RS, št. 65/2004, dne 15.6.2004

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 30/87 IN 36/90) IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA,  Uradni list RS, št. 46/2004, dne 30.4.2004

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 1990 - DOPOLNJEN 2003 - GLOBOVNIK, Uradni list RS, št. 11/2004, dne 6.2.2004

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI PREDLOGA SPREMEMBE IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 1990 - DOPOLNJEN 2003 - VETRNA ELEKTRARNA VOLOVJA REBER, TER PREDLOGA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA VETRNO ELEKTRARNO VOLOVJA REBER IN POVEZOVALNI 110KV DALJNOVOD, Uradne objave Snežnika, št. 6/2003, dne 29.8.2003

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 IN PROSTORSKIH SESTAVIN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 1990 – DOPOLNJEN 2003 – VETRNA ELEKTRARNA VOLOVJA REBER, Uradni list RS, št. 19/2003, dne 24.2.2003

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 1990 - DOPOLNJEN 2001, Uradni list RS, št. 93/2002, dne 4.11.2002

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 69/2002, dne 2.8.2002

PROGRAM PRIPRAVE IZDELAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 1990 - DOPOLNJEN 2001 – KRAJINSKA ZASNOVA SNEŽNIK, Uradni list RS, št. 78/2001, dne 5.10.2001

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 1990 - DOPOLNJEN 2001, Uradni list RS, št. 68/2001, dne 17.8.2001

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 (URADNE OBJAVE PRIMORSKE NOVICE, ŠT 30/87 IN 36/90) IN DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA, Uradni list RS, št. 7/1999, dne 5.2.1999

SKLEP O PODALJŠANJU JAVNE RAZGRNITVE OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 IN PROSTORSKIH SESTAVIN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 9/1997, dne 11.3.1997

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH SESTAVIN DOLGOROČNEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 2000 IN PROSTORSKIH SESTAVIN SREDNJEROČNEGA DRUŽBENEGA PLANA OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA OBDOBJE OD LETA 1986 DO LETA 1990, DOPOLNJENEGA LETA 1996, Uradne objave Primorskih novic, št. 6/1997, dne 14.2.1997

 

Ureditveni načrti

POPRAVEK Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice, št. 17/94; Uradni list RS, št. 70/05), Uradni list RS, št. 57/2011, dne 15.7.2011

SKLEP O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA CONO Z4-2/1 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 34/2005, dne 1.4.2005

ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBMOČJE »STARA SODNIJA« V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 65/2004, dne 15.6.2004

ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA CONO Z4, Uradni list RS, št. 41/2004, dne 22.4.2004

ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA CONO C 2-2 V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 11/2004, dne 6.2.2004

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBRTNO INDUSTRIJSKO CONO TRNOVO V ILIRSKI BISTRICIC (OBJAVLJEN V UR. LISTU RS, ŠT. 68/2001 IN 19/03)-SPREMEMBA IN DOPOLNITEV PROGRAMA PRIPRAVE, Uradne objave Snežnika, št. 6/2003, dne 29.8.2003

PROGRAM PRIPRAVE ZA IZDELAVO SPREMEMBE UREDITVENEGA NAČRTA ZA KOMPLEKS P3 PETROL TRANSPORT ILIRSKA BISTRICA I. FAZA, Uradne objave Snežnika, št. 1/2003, dne 31.3.2003

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA UREDITVENEGA NAČRTA ZA CONO "Z4 - 2/1": RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA V ILIRSKI BISTRICI, Uradne objave Snežnika, št. 1/2003, dne 31.3.2003

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBRTNO INDUSTRIJSKO CONO TRNOVO V ILIRSKI BISTRICI - SPREMEMBA IN DOPOLNITEV PROGRAMA PRIPRAVE, Uradni list RS, št. 19/2003, dne 24.2.2003

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBRTNO INDUSTRIJSKO CONO TRNOVO V ILIRSKI BISTRICI (SPREMEMBA 2003), Uradni list RS, št. 19/2003, dne 24.2.2003

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA UREDITVENEGA NAČRTA ZA CONO C 2-2, Uradni list RS, št. 85/2002, dne 4.10.2002

PROGRAM PRIPRAVE UREDITVENEGA NAČRTA ZA CONO C2-2 V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 74/2002, dne 16.8.2002

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBRTNO INDUSTRIJSKO CONO TRNOVO V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 68/2001, dne 17.8.2001

ODLOK O UREDITVENEM NAČRTU ZA OBRTNO INDUSTRIJSKO CONO TRNOVO V ILIRSKI BISTRICI, Uradne objave Primorskih novic, št. 34/1997, dne 28.10.1997

SPREMEMBA SKLEPA O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBRTNO INDUSTRIJSKO CONO TRNOVO V ILIRSKI BISTRICI, Uradne objave Primorskih novic, št. 15/1995, dne 4.8.1995

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA UREDITVENEGA NAČRTA ZA OBRTNO INDUSTRIJSKO CONO TRNOVO V ILIRSKI BISTRICI, Uradne objave Primorskih novic, št. 14/1995, dne 18.7.1995

 

Plovbni režim na jezeru Mola

ODLOK O DOLOČITVI PLOVNEGA REŽIMA NA JEZERU MOLA, Uradni list RS, št. 94/2021, dne 11. 6. 2021

 

Prostorski ureditveni pogoji

POPRAVEK ODLOKA O PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJIH ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 57/2001, dne 15. 7. 2011

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKUPNIH PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA (DOPOLNITVE 2004), Uradni list RS, št. 70/2005, dne 26.7.2005

PROGRAM PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA – DOPOLNITEV 2003, Uradni list RS, št. 65/2004, dne 15.6.2004

ODLOK O SKUPNIH PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 17/1994, dne 27.9.1994

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV ZA SANACIJO DEGRADIRANEGA PROSTORA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 3/1994, dne 1.3.1994

 

Lokacijski načrti

ODLOK O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA VETRNO ELEKTRARNO VOLOVJA REBER IN 20 KV KABELSKE POVEZAVE IN 110 KV POVEZOVALNI DOLJNOVOD RTP ILIRSKA BISTRICA-RTP VOLOVJA REBER, Uradni list RS, št. 46/2004, dne 30.4.2004

ODLOK O SPREMEMBI LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA KOMPLEKS P3 PETROL TRANSPORT ILIRSKA BISTRICA I. FAZA, Uradni list RS, št. 16/2004, dne 20.2.2004

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI PREDLOGA SPREMEMBE LOKACIJSKEGA NAČRTA NAČRTA ZA KOMPLEKS P3 PETROL TRANSPORT ILIRSKA BISTRICA I. FAZA, Uradne objavae Snežnika, št. 7/2003, dne 29.10.2003

PROGRAM PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA VETRNO ELEKTRARNO VOLOVJA REBER IN POVEZOVALNI 110KV DALJNOVOD TER ZA ŠIRITEV UO POKOPALIŠČA V KNEŽAKU IN IZGRADNJO MRLIŠKE VEŽICE, Uradne objave Snežnika, št. 2/2003, dne 29.4.2003

SKLEP O USTAVITVI POSTOPKA IZDELAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO DELA GLAVNE CESTE G1-6, ODSEK 342 OD KM 0,000 DO KM 1,400, Uradni list RS, št. 71/2000, dne 10.8.2000

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA LOKACIJSKEGA NAČRTA ZA REKONSTRUKCIJO DELA MAGISTRALNE CESTE M 10-4 ODSEK 342, Uradne objave Primorskih novic, št. 16/1996, dne 21.5.1996

 

Zazidalni načrti

SKLEP O SPREMEMBI ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE STANOVANJSKE SOSESKE S13 V ILIRSKI BISTRICI, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 1/2011, dne 1.2.2011

ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE OBRTNE CONE KOSEZE (URADNE OBJAVE PN ŠT. 4/95), Uradne objave Bistriških odmevov, št. 9/2009, dne 29.4.2009

ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE C4-ZN/2 – MIKOZA V ILIRSKI BISTRICI (URADNI LIST RS, ŠT. 43/99), Uradni list RS, št. 40/2007, 7.5.2007 ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE P1-1 V ILIRSKI BISTRICI – I. FAZA (URADNE OBJAVE GLASILA SNEŽNIK, ŠT. 6/00), Uradni list RS, št. 40/2007, dne 7.5.2007

PROGRAM PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CONO 01-2 V ILIRSKI BISTRICI - I. FAZA, Uradni list RS, št. 74/2002, dne 16.8.2002

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA CONO P 1-2 V ILIRSKI BISTRICI II. FAZA, Uradni list RS, št. 50/2001, dne 15.6.2001

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CONO P1-2 V ILIRSKI BISTRICI - II. FAZA, Uradne objave Snežnika, t. 6/2000, dne 1.12.2000

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CONO P1-1 V ILIRSKI BISTRICI - I. FAZA - PARKIRIŠČE TOVORNIH VOZIL, Uradne objave Snežnika, št. 2/2000, dne 31.3.2000

SPREMENJEN PROGRAM PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CONO P1-2 V ILIRSKI BISTRICI - II. FAZA, Uradni list RS, št. 14/2000, dne 18.2.2000

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE P1-2 V ILIRSKI BISTRICI, I. FAZA, Uradni list RS, št. 61/1999, dne 30.7.1999

PROGRAM PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CONO P1-1 V ILIRSKI BISTRICI - I. FAZA, Uradni list RS, št. 43/1999, dne 4.6.1999

ODLOK O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA OBMOČJE C4 - ZN/2 - MIKOZA V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 43/1999, dne 4.6.1999

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CONO P1-2 V ILIRSKI BISTRICI - I. FAZA, Uradni list RS, št. 13/1999, dne 5.3.1999

PROGRAM PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CONO P1-2 V ILIRSKI BISTRICI - II. FAZA, Uradni list RS, št. 80/1998, dne 27.11.1998

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA ŠIRŠE OBMOČJE MEDNARODNEGA MEJNEGA PREHODA STAROD, Uradni list RS, št. 80/1998, dne 27.11.1998

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA ŠIRŠE OBMOČJE MEDNARODNEGA MEJNEGA PREHODA JELŠANE, Uradni list RS, št. 80/1998, dne 27.11.1998

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA ZAZIDALNEGA NAČRTA C4-ZN/2 - MIKOZA V ILIRSKI BISTRICI, Uradni list RS, št. 80/1998, dne 27.11.1998

PROGRAM PRIPRAVE ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA CONO P1-2 V ILIRSKI BISTRICI – I. FAZA, Uradni list RS, št. 73/1998, dne 30.10.1998

PROGRAM PRIPRAVE ZA ZAZIDALNI NAČRT ŠIRŠEGA OBMOČJA MEDNARODNEGA MEJNEGA PREHODA STAROD, Uradni list RS, št. 60/1998, dne 28.8.1998

PROGRAM PRIPRAVE ZA ZAZIDALNI NAČRT ŠIRŠEGA OBMOČJA MEDNARODNEGA MEJNEGA PREHODA JELŠANE, Uradni list RS, št. 60/1998, dne 28.8.1998

PROGRAM PRIPRAVE ZA ZAZIDALNI NAČRT MIKOZA, Uradni list RS, št. 43/1998, dne 5.6.1998

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE STANOVANJSKE SOSESKE S-13 V ILIRSKI BISTRICI, Uradne objave Primorskih novic, št. 24/1997, dne 22.7.1997

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE SVIŠČAKOV, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1996, dne 7.6.1996

ODLOK O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA ŠOLSKI KOMPLEKS OB CESTI ZABIČE V ILIRSKI BISTRICI IN DELA STANOVANJSKEGA OTOKA S-14, Uradne objave Primorskih novic, št. 3/1996, dne 6.2.1996

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO SOSESKO S-13, Uradnih objavah Primorskih novic, št. 22/1995, dne 17.11.1995

SKLEP O JAVNI RAZGRNITVI ODLOKA O RAZVELJAVITVI ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA ŠOLSKI KOMPLEKS OB CESTI V ZABIČE V ILIRSKI BISTRICI IN DEL STANOVANJSKEGA OTOKA S-14, Uradne objave Primorskih novic, št. 19/1995, dne 20.10.1995

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBMOČJE OBRTNE CONE KOSEZE, Uradne objave Primorskih novic, št. 4/1995, dne 4.4.1995

SKLEP O JAVNI RAZGNITVI OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA ZA OBRTNO CONO KOSEZE, Uradne objave Primorskih novic, št. 16/1994, dne 9.8.1994

 

Varstvo okolja

SPREMEMBE ODLOKA O UREJANJU IN VARSTVU OKOLJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Direkta, št. 2/2001, dne 16.11.2001

SPREMEMBE ODLOKA O UREJANJU IN VARSTVU OKOLJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 4/1998, dne 15.11.1998

ODLOK O UREJANJU IN VARSTVU OKOLJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 7/1997, dne 18.2.1997

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O UREJANJU IN VARSTVU OKOLJA, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

 

Ostalo

SKLEP O SPREJEMU IN ZAČETKU UPORABE DIGITALIZIRANE KARTOGRAFSKE DOKUMENTACIJE VELJAVNIH PROSTORSKIH PLANSKIH AKTOV ZA OBMOČJE OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 14/2010, dne 2.3.2010

ar©tur