Obrt, malo gospodarstvo, kmetijstvo in turizem

Obrt in malo gospodarstvo

Sprememba tržnega reda - objavljeno v Ur.L. 39-2019 21.6.2019.pdf

Tržni red - uradni list.pdf

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O NADOMESTITVI DELA PLAČE PRIPRAVNIKOV IN ZA NOVO ZAPOSLENE OSEBE NA OBMOČJU OBČINE IL. BISTRICA (URADNE OBJAVE ČASOPISA SNEŽNIK, ŠT. 5, Z DNE 31. JULIJA 2003), Uradne objave Snežnika, št. 4/2006, dne 30.6.2006

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O DODELJEVANJU KREDITOV NA PODLAGI SUBVENCIONIRANJA OBRESTNIH MER V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 78/2004, dne 16.7.2004

ODLOK O TRŽNEM IN SEJEMSKEM REDU V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/2003, dne 31.7.2003

PRAVILNIK O NADOMESTITVI DELA PLAČE PRIPRAVNIKOV IN ZA NOVO ZAPOSLENE OSEBE NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/2003, dne 31.7.2003

ODLOK O MERILIH ZA DOLOČITEV POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 3/2003, dne 31.5.2003

PRAVILNIK O NADOMESTITVI DELA PLAČE PRIPRAVNIKOV NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 76/2002, dne 23.8.2002

PRAVILNIK O DODELJEVANJU KREDITOV NA PODLAGI SUBVENCIONIRANJA OBRESTNIH MER V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 74/2002, dne 16.8.2002

ODLOK O MERILIH ZA PODALJŠANJE OBRATOVALNEGA ČASA GOSTINSKIH OBRATOV IN KMETIJ, NA KATERIH SE OPRAVLJA GOSTINSKA DEJAVNOST, NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 6/2000, dne 1.12.2000

ODLOK O MERILIH ZA DOLOČANJE DEŽURSTEV PRODAJALN IN POGOJEV ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 6/2000, dne 1.12.2000

SPREMEMBE PRAVILNIKA O POGOJIH, NAČINU IN KRITERIJIH ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ DROBNEGA GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/1998, dne 1.12.1998

PRAVILNIK O POGOJIH, NAČINU IN KRITERIJIH ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA POSPEŠEVANJE IN RAZVOJ DROBNEGA GOSPODARSTVA IN PODJETNIŠTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 38/1996, dne 19.11.1996

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O POSLOVNEM ČASU, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

 

Kmetijstvo

PRAVILNIK O DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2007–2013, Uradni list RS, št. 12/2008, dne 1.2.2008

PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O FINANČNIH INTERVENCIJAH ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradnem listu RS, št. 78/2004, dne 16.7.2004

SPREMEMBE PRAVILNIKA O FINANČNIH INTERVENCIJAH ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI IL. BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 3/2004, dne 31.5.2004

SPREMEMBE PRAVILNIKA O FINANČNIH INTERVENCIJAH ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA (URADNI LIST RS, ŠT. 74/02), Uradne objave Snežnika, št. 5/2003, dne 31.7.2003

PRAVILNIK O FINANČNIH INTERVENCIJAH ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 74/2002, dne 16.8.2002

ODLOK O UVEDBI AGROMELIORACIJSKEGA POSTOPKA - UREDITEV TRAJNIH NASADOV, Uradne objave Primorskih novic, št. 4/1995, dne 4.4.1995

ODLOK O UVEDBI AGROMELIORACIJSKEGA POSTOKA - UREDITEV PAŠNIKOV IN TRAVNIKOV, Uradne objave Primorskih novic, št. 4/1995, dne 4.4.1995

ODLOK O UVEDBI AGROMELIORACIJSKEGA POSTOPKA - UREDITEV TRAJNIH NASADOV, Uradnih objavah Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

ODLOK O UVEDBI AGROMELIORACIJSKIH POSTOPKOV ZA OBMOČJE AGROMELIORACIJE PAŠNIKOV KORITNICE, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O RAVNANJU S PLODNO ZEMLJO, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1994, dne 30.9.1994

ODREDBA O PRISTOJBINAH ZA OBVEZNE VETERINARSKO-SANITARNE PREGLEDE ŽIVALI IN ŽIVIL ŽIVALSKEGA IZVORA TER PRISTOJBINAH ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA PROIZVODNJO MLEKA ZA JAVNO POTROŠNJO, Uradne objave Primorskih novic, št. 9/1994, dne 26.4.1994

PRAVILNIK O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 - 2020,Uradni list RS, št. 78/2015, dne 16.10.2015

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O OHRANJANJU IN SPODBUJANJU RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2015 – 2020, Uradni list RS, št. 8/2016, dne 5.2.2016

 

 

Turizem

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAAVNEGA ZAVODA TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 94/2021, dne 11. 6. 2021

ODLOK O TURISTIČNI IN PROMOCIJSKI TAKSI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA , Uradni list RS, št. 67/2018, dne 19.10.2018

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER ILIRSKA BISTRICA ,Uradni list RS, št. 8/2016, dne 5. 2. 2016

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda TIC Ilirska Bistrica, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 4, leto 5, 1. 6. 2012

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O LOKALNEM TURISTČNEM VODENJU V OBČINI ILIRSKA BISTRICA (UR. OBJAVE GLASILA SNEŽNIK, ŠT. 5/2005, Z DNE 4.7.2005), Uradne objave Objave Občine Ilirska Bistrica, št. 3 leto 4, 8.11.2012

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O SOFINANCIRANJU PROGRAMOV TURISTIČNIH DRUŠTEV V OBČINI ILIRSKA BISTRICA (URADNE OBJAVE GLASILA SNEŽNIK, ŠT. 5/03, Z DNE 31. 7. 2003), Uradni list RS, št. 33/2008, dne 4.4.2008

ODLOK O OBMOČJU TURISTIČNE CESTE »BRKINSKA SADNA CESTA«, Uradni list RS, št. 98/2007, dne 26.10.2007

ODLOK O LOKALNEM TURISTIČNEM VODENJU V OBČINI IL. BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/2005, dne 4.7.2005

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU TURISTIČNE DEJAVNOSTI DRUŠTEV NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/2003, dne 31.7.2003

ODLOK O TURISTIČNI TAKSI V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 5/1998, dne 1.12.1998

ar©tur