Nepremičnine

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA ,Uradni list RS, št. 189/2020, dne 15. 12. 2020

SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 189/2020, dne 15. 12. 2020

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O NADOMESTILU ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA,Uradni list RS, št. 189/2020, dne 15. 12. 2020

SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 4/2020, dne 24. 1. 2020

SKLEP O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA PLAČILO NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA, Uradni list RS, št. 82/2018, dne 21. 12. 2018

ODLOK O NADOMESTILU STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA , Uradni list RS, št. 77/2017, dne 27. 12. 2017

SKLEPI O DOLOČITVI VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA:

 • za leto 2017, Uradni list RS št. 83/2016, dne 23. 12. 2016
 • za leto 2016, Uradni list RS št. 101/2015, dne 23. 12. 2015
 • za leto 2015, Uradni list RS št. 93/2014, dne 22.12.2014
 • za leto 2014, Uradni list RS št. 107, dne 20. 12. 2013
 • za leto 2013, Uradni list RS, št. 106/2012, dne 28.12.2012
 • za leto 2012, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 4/2012, dne 3.1.2012
 • za leto 2011, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 8/2010, dne 30.12.2010
 • za leto 2010, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 13/2009, dne 30.12.2009
 • za leto 2009, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 5/2008, dne 30.12.2008
 • za leto 2008, Uradni list RS, št. 117/2007, dne 20.12.2007
 • za leto 2006, Uradne objave Snežnika, št. 7/2005, dne 5.12.2005
 • za leto 2005, Uradne objave Snežnika, št. 5/2004, dne 30.11.2004
 • za leto 2004, Uradne objave Snežnika, št. 8/2003, dne 23.12.2003
 • za leto 2003, Uradne objave Snežnika, št. 5/2002, dne 23.12.2002
 • za leto 2002, Uradne objave Direkta, št. 3/2001, dne 17.12.2001
 • od 1.5.2001, Uradni list RS, št. 28/2001, dne 19.4.2001
 • za leto 2001, Uradne objave Snežnika, št. 6/2000, dne 1.12.2000
 • za leto 2000, Uradne objave Snežnika, št. 6/1999, dne 24.12.1999
 • za leto 1999, Uradne objave Snežnika, št. 4/1999, dne 1.7.1999
 • za leto 1997, Uradne objave Primorskih novic, št. 15/1997, dne 13.5.1997
 • za leto 1995, Uradne objave Primorskih novic, št. 18/1995, dne 29.9.1995

 

 

Zemljišča

PRAVILNIK O RAZVELJAVITVI PRAVILNIKA O PRODAJI,  ODDAJI V ZAKUP (NAJEM), ODDAJI ZA GRADNJO IN MENJAVI STAVBNIH ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 189/2020, dne 15. 12. 2020

ODLOK O OBMOČJU PREDKUPNE PRAVICE OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradni list RS, št. 46/2018, dne 6. 7. 2018

SKLEP O JAVNEM INTERESU ZA GRADNJO ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2011, dne 31.3.2011

SKLEP O STATUSU GRAJENEGA JAVNEGA DO­BRA LOKALNEGA POMENA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 11/2009, dne 30.9.2009

SKLEP O STATUSU GRAJENEGA JAVNEGA DO­BRA LOKALNEGA POMENA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 11/2009, dne 30.9.2009

SKLEP O ZEMLJIŠKI PARCELI ŠT. 1106/4 - POT V IZMERI 41M2 IN PARC. ŠT. 1105/2 - POT V IZMERI 3M2, Uradne objave Snežnika, št. 1/2004, dne 31.1.2004

PRAVILNIK O PRODAJI, ODDAJI V ZAKUP (NAJEM), ODDAJI ZA GRADNJO IN MENJAVI STAVBNIH ZEMLJIŠČ V LASTI OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Snežnika, št. 3/2001, dne 3.8.2001

SKLEP O UKINITVI ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI, Uradne objave Snežnika, št. 6/2000, dne 1.12.2000

SKLEP O UKINITVI ZEMLJIŠČA V SPLOŠNI RABI, Uradne objave Primorskih novic, št. 44/1997, dne 19.12.1997

ODLOK O DOLOČITVI POVPREČNE GRADBENE CENE ZA M2 STANOVANJSKE POVRŠINE, POVPREČNIH STROŠKOV KOMUNALNEGA UREJANJA ZEMLJIŠČ IN VREDNOST STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA OBMOČJU OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 19/1996, dne 14.6.1996

SKLEP O VIŠINI SORAZMERNEGA DELA STROŠKOV ZA OPREMLJANJE STAVBNEGA ZEMLJIŠČA,  Uradne objave Primorskih novic, št. 19/1996, dne 14.6.1996

ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O STAVBNIH ZEMLJIŠČIH, Uradne objave Primorskih novic, št. 13/1994, dne 10.6.1994

 

Izločitev zemljišč iz javnega dobra

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE šT. 1104/3 IZ JAVNEGA DOBRA , Uradni list RS, št. 189/2020, dne 15. 12. 2020

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1953/1 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2012, dne 5.4.2012

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1953/6 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 4/2012, dne 3.1.2012

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1222/179 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2011, dne 12.8.2011

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 360/4 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2011, dne 12.8.2011

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1864/10 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2011, dne 12.8.2011

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 3523/2 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2011, dne 12.8.2011

SKLEP O IZLOČITVI PARCEL ŠT. 2554/4, 2555/9, 2555/6, 2555/10 in 2561/4 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2011, dne 12.8.2011

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 4731/10 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2011, dne 31.3.2011

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 6303/9 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2011, dne 31.3.2011

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1964/3 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2011, dne 31.3.2011

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 891/10 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 6/2010, dne 30.9.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1638/13 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 5/2010, dne 30.7.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 3469/483 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 5/2010, dne 30.7.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 3469/482 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 5/2010, dne 30.7.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1277/6 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2010, dne 1.6.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 85/4 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2010, dne 1.6.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1571/9 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2010, dne 1.6.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1963/28 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2010, dne 1.6.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1222/289 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2010, dne 30.3.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1031/2 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2010, dne 30.3.2010

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 2045/4 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 13/2009, dne 30.12.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1636/8 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 13/2009, dne 30.12.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 2005/32 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 13/2009, dne 30.12.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1095/57 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 13/2009, dne 30.12.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1571/5 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 11/2009, dne 30.9.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1369/298 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 10/2009, dne 30.6.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1369/294 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 10/2009, dne 30.6.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1864/5 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 10/2009, dne 30.6.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1963/31 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 10/2009, dne 30.6.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1636/6 IN 1636/4 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 9/2009, dne 29.4.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCEL 1958/16 IN 1958/15 IZ JAVNEGA DOBREGA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 7/2009, dne 27.2.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 2013/4 IZ JAVNEGA DOBREGA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 7/2009, dne 27.2.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 722/5 IZ JAVNEGA DOBRA,  Uradne objave Bistriških odmevov, št. 7/2009, dne 27.2.2009

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1658/6 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 5/2008, dne 30.12.2008

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE 1440/337 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 3/2008, dne 30.09.2008

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 6306/9 IZ JAVNEGA DOBRA,  Uradni list RS, št. 71/2007, dne 7.8.2007

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 991/2 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Snežnika, št. 6/2005, dne 3.10.2005

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1293/23 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Snežnika, št. 6/2005, dne 3.10.2005

SKLEP O IZLOČITVI PARCELE ŠT. 1106/4 IN PARC. ŠT. 1105/2 IZ JAVNEGA DOBRA, Uradne objave Snežnika, št. 1/2004, dne 31.1.2004

 

Poslovni prostori

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O UPORABI DVORAN IN DRUGIH PROSTOROV V LASTI OBČINE ILIRSKA BISTRICA , Uradni list RS št. 44/2016, dne 24. 6. 2016

PRAVILNIK O UPORABI DVORAN IN DRUGIH PROSTOROV V LASTI OBČINE ILIRSKA BISTRICA, Bistriški odmevi št. 49, dne 1. 6. 2012

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM ( URADNE OBJAVE PN, ŠT. 30/96), Uradne objave Snežnika, št. 5/2003, dne 31.7.2003

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM (URADNE OBJAVE PN, ŠT. 30/96), Uradne objave Snežnika, št. 5/1999, dne 1.11.1999

PRAVILNIK O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM, Uradne objave Primorskih novic, št. 30/1996, dne 1.10.1996

PRAVILNIK O ODDAJANJU POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM, Uradni list RS, št. 54/2016, z dne 12.8.2016

 

Ostalo

ODLOK O KONCESIJI ZA GRADITEV ZA OBSTOJEČE ŽIČNIŠKE NAPRAVE NA OBMOČJU SMUČIŠČA SVIŠČAKI IN MAŠUN, Uradne objave Bistriških odmevov, št. 2/2008, dne 30.7.2008

PRAVILNIK O DODELJEVANJU STANOVANJSKIH POSOJIL V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, Uradne objave Primorskih novic, št. 16/1994, dne 9.8.1994

SKLEP O VALORIZACIJI CEN GEODETSKIH STORITEV,  Uradne objave Primorskih novic, št. 2/1994, dne 4.2.1994

ar©tur