Razvoj produkta Ribolovni turizem

LEADER_logo.jpg

Program: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Naslov projekta: Razvoj produkta ribolovni turizem

Akronim: Ribolovni turizem

Skozi izvedbo operacije bo vzpostavljeno partnerstvo med ribiškimi družinami na področju LAS z namenom oblikovanja in trženja novega turističnega produkta, ki bo prispeval k razvoju celotnega področja LAS.

izboljšano upravljanje jezera Mola z zagotovitvijo urejenih poti, mest za ribolov, dostopov in privezov za čolne. Obala jezera bo s tem postala privlačnejša za obisk, hkrati pa bo poskrbljeno za nadzor nad obiskovalci in varovanjem okolja.

Z izboljšanjem turistične infrastrukture se bo uredilo upravljanje področja jezera Mola skozi ureditev dostopnih poti in postavitev urbane opreme, nadzor nad uporabo prostora ob jezerih ter nadzor nad vzdrževanjem čistoče in varovanjem naravnega okolja.

Z izpeljavo operacije se bo izboljšala turistična ponudba območja, med seboj se bodo povezali ponudniki namestitev in izvajalci turističnih storitev, spodbujal se bo razvoj dodatne ponudbe območja (poleg namestitev še gostinske storitve, ponudbo kmetijskih pridelkov in izdelkov iz dopolnilnih dejavnosti). Na ta način se bo dosegla nadgradnja operacije in ustvarile možnosti za nova delovna mesta.

Z dodatnimi ozaveščevalnimi in izobraževalnimi aktivnostmi se bo upravičence seznanilo s pomenom Planinskega polja in reke Unice, ki spadata med širša zavarovana območja in sta v območju Natura 2000. Planinsko polje je zabeleženo kot evropsko pomemben in edinstven življenjski prostor številnih rastlinskih in živalskih vrst.

Partnerji projekta so:

  • Občina Ilirska Bistrica
  • Ribiška družina Bistrica
  • Občina Postojna
  • Občina Pivka
  • Zavod Znanje Postojna

 

Skupna vrednost projekta, ki se bo izvajal od septembra 2018 do avgusta 2020 znaša 97.207,45 EUR, od tega 47.802,67 EUR sofinancira EKSRP (Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja).

Kontakt: Boštjan Primc, bostjan.primc@ilirska-bistrica.si

                                                                       LEADER_logo.jpg

                                                                       Razvoj podeželja 2014-2020

                                                                      Program razvoja podeželja

ar©tur