Povabilo k oddaji ponudbe za investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

datum: 08.09.2009

kategorija: Razpisi

POVABILO K ODDAJI PONUDBE v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-2 ( Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008 )

 

Investicijsko vzdrževanje stanovanj in poslovnih prostorov

 

Vabimo vas, da za izvedbo predmetnega javnega naročila podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je Marko Tomažič telefon 05/ 714-13-61, fax 05/ 714-12-84, elektronski naslov marko.tomazic@ilirska-bistrica.si

S spoštovanjem,

                            Vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo Občine Ilirska Bistrica

                           Ivan Barba inž.

 

Razpisna dokumentacija

ar©tur