Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 25.09.2009

kategorija: Razpisi

V skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem z metodo javne dražbe s katero se v najem odda poslovni prostor v skupni izmeri 65,40 m2, pritličje desno s pripadajočo teraso v poslovni stavbi Gregorčičeva 2, Ilirska Bistrica. določen čas 3 let.

V skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem z metodo neposredne pogodbe s katero se LDS-Občinskemu odboru Ilirska Bistrica v najem odda poslovni prostor št. 15 v skupni izmeri 16,30, m2, nadstropje desno v poslovni stavbi Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica za določen čas 5 let za mesečno najemnino 30,16 €.

V skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem z metodo neposredne pogodbe s katero se Strelskemu klubu Črne Njive v najem odda poslovni prostor št. 10 v skupni izmeri 10,70 m2, nadstropje levo v poslovni stavbi Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica za določen čas 5 let za mesečno najemnino 19,80 €.

V skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem z metodo neposredne pogodbe s katero se Potapljaškemu društvu Mola v najem odda poslovni prostor skladišče v skupni izmeri 5,65 m2, klet levo v poslovni stavbi Jurčičeva 1, Ilirska Bistrica za določen čas 5 let za mesečno najemnino 10,45 €.

ar©tur