Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 25.09.2009

kategorija: Razpisi

V skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem z metodo javne dražbe s katero se v najem odda poslovni prostor namenjen izvajanju dejavnosti športnih društev v telovadnici OŠ Antona Žnidaršiča-pritličje desno v izmeri 37,54 m2 (prostor ob fitnes klubu) za določen čas 5 let.

ar©tur