Namera o ustanovitvi stavbne pravice

datum: 16.02.2010

kategorija: Razpisi

V skladu z 64. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007, 94/2007, 55/2009, 100/2009), Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o ustanovitvi stavbne pravice na parceli 1900 k.o. Ilirska Bistrica za dobo 30 let z metodo neposredne pogodbe. Stavbna pravica se podeljuje za namen izgradnje oz. rekonstrukcije in usposobitve kompleksa Žabovica za trgovsko dejavnost in dejavnost predelave kmetijskih pridelkov

 

                                                                                              OBČINA ILIRSKA BISTRICA
ar©tur