Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 06.02.2010

kategorija: Razpisi

 

V skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007 in 94/2007) Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem z metodo javne dražbe s katero se v najem odda poslovni prostor v Bazoviški ulici 3 (pritličje desno) v izmeri  38,5 m2 n določen čas 5 let.

ar©tur