Dobava in montaža garderobnih omaric za OŠ-je v Občini Ilirska Bistrica - I. faza

datum: 08.03.2010

kategorija: Razpisi

Razpisna dokumentacija.

POJASNILO: Garderobne omare in klopi, ki so predmet tega razpisa, morajo biti v leseni izvedbi. Garderobne omarice morajo biti s šestimi prekati.

Ponudniki pojasnilo upoštevajo pri pripravi ponudbe. 

Pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije. 

ar©tur