Povabilo k oddaji ponudbe kanalizacija in čistilna naprava Hrušica II. faza

datum: 29.04.2010

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe kanalizacija in čistilna naprava Hrušica II. faza

 

Štev. :         430-41/2010

Datum:        29.04.2010

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) 

 

KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA HRUŠICA II. FAZA

 

Zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila: 1.006.000,00 EUR ( z DDV ).

Projekt KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA HRUŠICA II. FAZA delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete ¨Razvoj regij;¨ prednostne usmeritve ¨Regionalni razvojni programi¨

Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, z njimi bodo sofinancirani upravičeni stroški projekta in sicer v višini do 85% upravičenih stroškov.

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 29.04.2010 oznaka JN3377/2010 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja Božič, telefon 05/71 12 305, fax  05/71 41 284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si

 


 

                               S spoštovanjem,                                                                    Župan:

                                                                                                                 Anton ŠENKINC, univ. dipl. ekon.

Priloge:

Razpisna dokumentacija

Hrušica II. faza popis s predračunom

I. faza Hrušica tehnično poročilo

II. faza Hrušica tejnično poročilo

II. faza Hrušica tehnično poročilo priključek

ČN gradbena dela

ČN tehnično poročilo

ČN tehnologija

ČN elektrika tehnično poročilo

ČN elektrika II

ČN elektrika

 

Popis del za pomoč pri izračunu

 

ar©tur