Rekonstrukcija Rozmanove ulice, Ulice IV. Armije in ureditev priključka na Podgrajsko cesto

datum: 27.07.2010

kategorija: Razpisi

Štev. : 430-63/2010

Datum: 27.7.2010

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2)

REKONSTRUKCIJA ROZMANOVE ULICE, ULICE IV. ARMIJE IN UREDITEV PRIKLJUČKA NA PODGRAJSKO CESTO

Zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila: 1.617.500,00 EUR ( z DDV ).

Projekt REKONSTRUKCIJA ROZMANOVE ULICE, ULICE IV. ARMIJE IN UREDITEV PRIKLJUČKA NA PODGRAJSKO CESTO se financira iz občinskih in državnih sredstev.

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 27.7.2010 oznaka JN6768/2010 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Simon Simčič, telefon 05/71 12 327, fax 05/71 41 284, elektronski naslov .

 

 S spoštovanjem,

 

                                                                      Župan

                                                                      Anton ŠENKINC

Priloge:

Razpisna dokumentacija

Popis del s predračunom

Tehnično poročilo ceste

Tehnično poročilo JR

 

Popis del za pomoč pri izračunu (v ponudbi mora biti ročno izpolnjen popis del, v pdf obliki)

ar©tur