Kanalizacija in čistilna naprava Knežak I. faza

datum: 11.11.2010

kategorija: Razpisi

Povabilo k ponudbi in razpisna dokumentacija za gradnjo I. faze kanalizacije in čistilne naprave Knežak

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) 

 

KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA KNEŽAK I. FAZA

 

-        Zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila: 1.781.710,00 EUR ( z DDV ).

 

Projekt KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA KNEŽAK I. FAZA delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete ¨Razvoj regij;¨ prednostne usmeritve ¨Regionalni razvojni programi¨

Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, z njimi bodo sofinancirani upravičeni stroški projekta in sicer v višini do 85% upravičenih stroškov.

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 11.11.2010 oznaka JN10905/2010 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja Božič, telefon 05/71 12 305, fax  05/71 41 284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si

 

 

 

 

 

                               S spoštovanjem,                                                                    Župan:

                                                                                                                 Anton ŠENKINC, univ. dipl. ekon.

 

Priloge:

Razpisna dokumentacija

Popis del Knežak I. faza         xml oblika

Popis del Knežak elektro del        xml oblika

Tehnično poročilo Knežak 1. del

Tehnično poročilo Knežak 2. del

Tehnično poročilo Knežak elektro del


Popis del Knežak I. faza - pomoč pri izračunu

Popis del Knežak elektro del - pomoč pri izračunu

 

ar©tur