Preklic objave Javnega razpisa za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »VESELI DECEMBER 2010« v Občini Ilirska Bistrica

datum: 12.11.2010

kategorija: Razpisi

 

Številka: 410-139/2010

Datum: 12.11.2010

 

 

ZADEVA: Preklic objave  Javnega razpisa za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev  »VESELI DECEMBER 2010« v Občini Ilirska Bistrica     

 

Občina Ilirska Bistrica preklicuje objavo Javnega razpisa za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »VESELI DECEMBER 2010«  v Občini Ilirska Bistrica, objavljenega v Uradnemu listu RS št. 88,  z dne 05.11.2010, v Razglasnemu delu, stran 2792 in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).

 

Preklic Javnega razpisa bo objavljen na enak način kot objava.

 

 

                                                                                    ŽUPAN

                                                                                    Emil Rojc

ar©tur