PREKLIC OBJAVE JAVNEGA RAZPISA - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA KNEŽAK I. FAZA

datum: 08.12.2010

kategorija: Razpisi

 

Štev.:         430-74/2010

Datum:        08.12.2010

 

 

PREKLIC OBJAVE  JAVNEGA RAZPISA - KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA KNEŽAK I. FAZA

v skladu z 80. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) 

 

 

ZADEVA: preklic objave javnega razpisa KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA KNEŽAK I. FAZA.

 

Občina Ilirska Bistrica preklicuje objavo javnega razpisa KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA KNEŽAK I. FAZA objavljenega dne 11.11.2010 na Portalu javnih naročil z oznako JN10905 / 2010.

 

                               S spoštovanjem,                                                     

                                                                                                                                Župan:                                                                                                                                                                               Emil Rojc

 

 

ar©tur