Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 16.03.2011

kategorija: Razpisi

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

V skladu z 57. členom Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občine, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/2007, 94/2007, 100/2009, 49/2010) Občina Ilirska Bistrica objavlja namero o oddaji stvarnega premoženja v najem, s katero se na podlagi metode javne dražbe v najem odda

1. garažo št. 1 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica,

2. garažo št. 2 v izmeri 15 m2 za stanovanjsko hišo Vojkov drevored 2, Ilirska Bistrica,

3. garažo v izmeri 27 m2 ob stanovanjski hiši Župančičeva 1, Ilirska Bistrica.

ar©tur