Povabilo k oddaji ponudbe - Kanalizacija in čistilna naprava Knežak I. faza

datum: 25.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Štev.: 430-74/2010                                                                                                                                                          Datum: 25.03.2011

 

 

                                                            POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) 

 

                                              KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA KNEŽAK I. FAZA

 

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 25.03.2011 oznaka JN2922/2011 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja Božič, telefon 05/71 12 305, fax  05/71 41 284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si

 

                                S spoštovanjem,                                                                                              

                                                                                                                            Župan:                                                                                                                                                                                Emil Rojc

 

Knežak-razpisna dokumentacija

Knežak-tehnično poročilo-elektrika

Knežak-tehnično poročilo

Knežak-predračun kanalizacija in čistilna

Knežak-predračun elektrika

Knežak-načrt črpališča

ar©tur