Povabilo k oddaji ponudbe - Gradnja vaškega doma Jasen

datum: 28.03.2011

kategorija: Razpisi

 

Štev.:  430-33/2011                                                                                                                                                 Datum:  25.03.2011

 

 

                                                            POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2) 

                                                         

                                                           GRADNJA VAŠKEGA DOMA JASEN

 

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem  25.3.2011 oznaka JN 2942/2011 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Simon Simčič, telefon 05/71 12 327, fax  05/71 41 284, elektronski naslov simon.simcic@ilirska-bistrica.si

 

                                S spoštovanjem,                      

                                                                        

                                                                                                             Župan:                                                                                                                                                                               Emil Rojc  

 

Razpisna dokumentacija-Vaški dom Jasen

Vaški dom Jasen

ar©tur