Povabilo k oddaji ponudbe - Ureditev infrastrukture na parcelni številki 1633/1 k.o. Koseze – I. faza

datum: 17.05.2011

kategorija: Razpisi

 

Štev. : 430-51/2011                                                                                                                                                        Datum: 17.5.2011

 

                                                               POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06,16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2)

 

                  UREDITEV INFRASTRUKTURE NA PARCELNI ŠTEVILKI 1633/1 K.O. KOSEZE – I. FAZA

 

Projekt UREDITEV INFRASTRUKTURE NA PARCELNI ŠTEVILKI 1633/1 K.O. KOSEZE – I. FAZA se financira iz občinskih  sredstev.

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 17.5.2011 oznaka JN5025/2011 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Simon Simčič, telefon 05/71 12 327, fax 05/71 41 284, elektronski naslov  simon.simcic@ilirska-bistrica.si

 

S spoštovanjem,

                                                                                                                      Župan:                                                                                                                                                                           Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija Koseze

Skrčen popis Koseze cesta

Skrčen popis mapa 4 - Koseze s cenami

Skrčen popis mapa 6 - Koseze

Tehnično poročilo - ceste Koseze

Tehnično poročilo - elektrika

Tehnično poročilo TK in KTV vodi

 

ar©tur