Povabilo k oddaji ponudbe - Gradnja vaškega doma Jasen

datum: 30.05.2011

kategorija: Razpisi

 

Štev. : 430-56/2011                                                                                                                                                           Datum: 27.05.2011

 

                                                        POVABILO K ODDAJI PONUDBE

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2)

 

                                                     GRADNJA VAŠKEGA DOMA JASEN

 

GRADNJA VAŠKEGA DOMA JASEN delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Operacija se izvaja za obdobje 2007-2013 program razvoja podeželja. S temi sredstvi bodo sofinancirani upravičeni stroški projekta in sicer do 85% upravičenih stroškov.

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 27.5.2011 oznaka JN 5649/2011 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Simon Simčič, telefon 05/71 12 327, fax 05/71 41 284, elektronski naslov

 

S spoštovanjem,

   

                                                                                                                 Župan:                                                                                                                                                                              Emil Rojc

Vaški dom Jasen - razpisna dokumentacija

Vaški dom Jasen

                                                                             

ar©tur