Ureditev prostorov občinske stavbe

datum: 27.06.2011

kategorija: Razpisi

Štev. : 430-77/2011
 

                                                                 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2, ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008,19/2010, 18/2011 v nadaljevanju ZJN-2)

 

                                                      UREDITEV PROSTOROV OBČINSKE STAVBE


Na portalu javnih naročil je bilo pod oznako JN 7108/2011, dne 27.06.2011, objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

S spoštovanjem,

                                                                                                              Župan:
                                                                                                           Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija

 

Slikovno gradivo:

Arhitektura

Elektroinstalacije

Strojne instalacije

 

Popisi del v excel datoteki (v pomoč ponudnikom):

Popis del

ar©tur