Ureditev mrliške vežice v Ilirski Bistrici

datum: 14.07.2011

kategorija: Razpisi

 

Štev. : 430-63/2011
Datum: 13.07.2011

 

                                                                  POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2)
                               UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE NA POKOPALIŠČU V ILIRSKI BISTRICI


Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 14.07.2011 oznaka JN 7885/2011 objavljeno obvestilo o javnem
naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Simon Simčič, telefon 05/71 12 327, fax 05/71 41 284, elektronski naslov

S spoštovanjem,

                                                                                                                  Župan:
                                                                                                                Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija - mrliška vežica Ilirska Bistrica

Popis elektro instalacij

Popis elektro priključek

Popis gradbeno-obrtniških del

Popis strojne instalacije

Skupna rekapitulacija

ar©tur