Zbiralnik za prevzem grezničnih odplak na CČN Ilirska Bistrica

datum: 10.08.2011

kategorija: Razpisi

Štev. :      430-80/2011

Datum:    10.08.2011

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2). 

 

ZBIRALNIK ZA PREVZEM GREZNIČNIH ODPLAK NA CČN ILIRSKA BISTRICA

 

Zagotovljena sredstva za izvedbo javnega naročila ZBIRALNIK ZA PREVZEM GREZNIČNIH ODPLAK NA CČN ILIRSKA BISTRICA :

leto 2011 – višina sredstev 95.000 evrov z vključenim DDV-jem,  leto 2012 -  višina sredstev 95.000 evrov z vključenim DDV-jem.

Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 09.08.2011 oznaka JN9059/2011 objavljeno obvestilo o javnem naročilu, po odprtem postopku.

 

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja Božič, telefon 05/71 12 305, fax  05/71 41 284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si

 

 S spoštovanjem,                                                                                          Župan: Emil Rojc

 

 

Razpisna dokumentacija

 

 

Popis del:

- popis gradbenih del

- popis strojnih del

- popis elektro del

 

Tehnično poročilo:

- gradbena dela

- strojna dela

- elektro dela

 

ar©tur