Gradnja vaškega doma Velika Bukovica

datum: 25.10.2011

kategorija: Razpisi

Štev. : 430-116/2011
Datum: 24.10.2011

 

                                                                POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju – (ZJN-2 in ZJN-2A in ZJN-2B, Ur. l. RS št. 128/06, 16/2008, 19/2010 v nadaljevanju ZJN-2)
                                                 

                                                  GRADNJA VAŠKEGA DOMA VELIKA BUKOVICA

 


Na portalu javnih naročil je bilo z dnem 24.10.2011 oznaka JN 12162/2011 objavljeno obvestilo o javnem
naročilu, po odprtem postopku.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Simon Simčič, telefon 05/71 12 327, fax 05/71 41 284, elektronski naslov simon.simcic@ilirska-bistrica.si

 

S spoštovanjem,

                                                                                                                Župan:
                                                                                                             Emil Rojc

Vaški dom Velika Bukovica - razpisna dokumentacija

Vaški dom Velika Bikovica - popis del

ar©tur