Kanalizacija in čistilna naprava Podgrad I. faza in vzdrževalna dela v javno korist na vodovodu Podgrad I. faza

datum: 17.11.2011

kategorija: Razpisi

 

številka:   430-11/2011

datum:    17.11.2011

     

 

                                                           POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2) naročnik:  

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila : KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PODGRAD I. FAZA in VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA VODOVODU PODGRAD I. FAZA

Projekt KANALIZACIJA IN ČISTILNA NAPRAVA PODGRAD I. FAZA delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 razvojne prioritete ¨Razvoj regij;¨ prednostne usmeritve ¨Regionalni razvojni programi¨. Sofinancerska sredstva so v celoti namenska sredstva Evropske unije, Evropskega sklada za regionalni razvoj, z njimi bodo sofinancirani upravičeni stroški projekta in sicer v višini do 85% upravičenih stroškov.

Ob izgradnji KANALIZACIJE IN ČISTILNE NAPRAVE PODGRAD I. FAZA se bodo izvedla TUDI VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST NA VODOVODU PODGRAD .I FAZA.

 

                                                                                             ŽUPAN

                                                                           OBČINE ILIRSKA BISTRICA

                                                                                          Emil Rojc

 

Razpisna dokumentacija

Podgrad kaanalizacija - rekapitulacija in zaključna dela

Podgrad kanalizacija - vodovod na čistilno napravo

Podgrad kanalizacija - elektrika in telefon na čistilno napravo

Podgrad čistilna naprava - rekapitulacija

Podgrad čistilna naprava - bazeni

Podgrad čistilna naprava - servisno upravni objekt

Podgrad čistilna naprava - strojne instalacije

Podgrad čistilna naprava - elektrika

Podgrad čistilna naprava - tehnološke inštalacije

Podgrad vodovod - vzdrževalna dela na vodovodu

Tehnično poročilo - čistilna naprava

Tehnično poročilo - kanalizacija

 

 

ar©tur