Javni razpis za Zamenjavo obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let v okviru projekta "Obnovljivi viri energije v primorskih občinah"

datum: 09.03.2012

kategorija: Razpisi

Objava razpisa za Zamenjavo obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let v okviru projekta "Obnovljivi viri energije v primorskih občinah".

Objava razpisa za Zamenjavo obstoječih dotrajanih kotlov na fosilna goriva s kotli na lesno biomaso in dobava toplote za obdobje 15 let v okviru projekta "Obnovljivi viri energije v primorskih občinah".

 

Občina Ilirska Bistrica je vključena v projekt "Obnovljivi viri energije v primorskih občinah". Projekt, v skupni vrednosti 3,4 mio EUR, je financiran iz sredstev Švicarskega prispevka in delež prispevajo Primorske občine. Projekt sledi načelom trajnostne energetske oskrbe in v okviru njega potekajo aktivnosti:

  • zamenjave 14 kotlov za 34 objektov v občinah Pivka, Brda, Cerkno, Tolmin, Piran, Ilirska Bistrica, Koper in v Triglavskem narodnem parku;
  • postavitev fotovoltaične elektrarne na protihrupni ograji hitre ceste pri Bazari v občini Šempeter - Vrtojba;
  • usposabljaja za učitelje ter vzgojitelje o obnovljivih virih energije (OVE) ter učinkoviti rabi energije (URE) zato, da bodo v šolskem letu 2012/2013 v teh šolah in vrtcih pričeli z izvedbo krožkov in drugih dejavnosti na temo OVE in URE za otroke in mladino;
  • promocija obnovljivih virov energije ter učinkovite rabe energije.

 

Projekt vodi in koordinira Goriška lokalna energetska agencija GOLEA, ki je kot izvajalska agencija v 9. marca 2012 objavila razpis za izbor izvajalca za zamenjavo kotlov in dobavo topolote.

 

Razpis je objavljen na Portalu javnih naročil pod številko JN2590/2012.

 

Razpisna dokumentacija v slovenščini in angleščini je dosegljiva na internet strani izvajalske agencije GOLEA .

ar©tur