Rekonstrukcija lokalne ceste LC 135070 Mežnarija - Podstenje, II. faza, odsek km 0,434 – 0,788 (354 m)

datum: 10.05.2012

kategorija: Razpisi

Javno naročilo za oddajo gradnje:

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 135070 Mežnarija - Podstenje, II. faza, odsek km 0,434 - 0,788 (354 m)

Objava javnega naročila

Razpisna dokumentacija

Tehnična dokumentacija:

Tehnično poročilo za cesto

Tehnično poročilo za AB škatlasti prepust

Grafične priloge:

Pregledna situacija

Gradbena situacija

Karakteristični prerez ceste

Tloris AB prepusta

Prerez AB prepusta

Predračun

Predračun

 

ar©tur