Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe: dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Ilirska Bistrica

datum: 24.05.2012

kategorija: Razpisi

ar©tur