Preklic objave Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2013

datum: 16.10.2012

kategorija: Razpisi

 


Številka: 410-189/2012

Datum: 15.10.2012


 

  ZADEVA: Preklic objave Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2013


 

Občina Ilirska Bistrica preklicuje objavo Javnega razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje izvedbe prireditev v občini Ilirska Bistrica v okviru občinskega meseca kulture v letu 2013, objavljenega v bistriškem občinskem glasilu Bistriški odmevi št. 53, oktober 2012, v Uradnemu listu RS št. 77, z dne 12.10.2012, v Razglasnemu delu, stran 2276 in na spletni strani Občine Ilirska Bistrica (www.ilirska-bistrica.si).


 

Preklic Javnega razpisa bo objavljen v Uradnem listu RS ter na spletni strani Občine Ilirska Bistrica(www.ilirska-bistrica.si).


 

 


 

                                                                                                          ŽUPAN                                                                                                           Emil Rojc

ar©tur