Vabilo zainteresiranim ponudnikom k oddaji ponudbe za izvedbo revizije zakonitosti in smotrnosti poslovanja JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

datum: 18.12.2012

kategorija: Razpisi

ar©tur