Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku SPREJEM GREZNIČNIH ODPLAK - TEHNOLOGIJA

datum: 30.09.2013

kategorija: Razpisi

Javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku SPREJEM GREZNIČNIH ODPLAK - TEHNOLOGIJA

 

 

številka:   430-56/2013

datum:     25.09.2013

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 


1.             Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2)

naročnik:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila :

 

 SPREJEM GREZNIČNIH ODPLAK - TEHNOLOGIJA

 

Javni razpis je v skladu z 12. členom ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil. (Obvestilo o naročilu z dne 27.09.2013 pod št. objave JN12288/2013)

Dokumentacija:

01 Razpisna dokumentacija

02 Strojna dela tehnični opis

02 Popis strojna dela

03 Elektro dela tehnični opis

03 Popis elektro instalacije

 

 

 

ar©tur