Povabilo k oddaji ponudbe Sortirnica komunalnih odpadkov tehnologija

datum: 03.10.2013

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe Sortirnica komunalnih odpadkov tehnologija

 

 

številka:   430-42/2013

datum:     01.10.2013

     

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

1.             Povabilo k oddaji ponudbe:

 

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2)

 

naročnik:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica              

                                                              

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila :

 

 

SORTIRNICA KOMUNALNIH ODPADKOV - TEHNOLOGIJA

 

(Obvestilo o naročilu z dne 03.10.2013 pod št. objave JN12547/2013)

 

Razpisna dokumentacija

Tehnologija popis del

 sortirnica_komplet4.jpg

 

ar©tur