Povabilo k oddaji ponudbe VODOVOD VELIKO BRDO - VODOHRAN JELŠANE

datum: 19.12.2013

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe VODOVOD VELIKO BRDO - VODOHRAN JELŠANE

številka:   430-104/2013

datum:     18.12.2013

     

 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.             Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2)

naročnik:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica                                                                           

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila : VODOVOD VELIKO BRDO – VODOHRAN JELŠANE

 

Projekt VODOVOD VELIKO BRDO – VODOHRAN JELŠANE se sofinancira iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

 

Javni razpis je v skladu z 12. členom ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil.  (Obvestilo o naročilu z dne 19.12.2013 pod št. objave JN16006/2013)

 

Razpisna dokumentacija

Predračun

Tehnično poročilo 

Montažne sheme

Prometne zapore

 Pregledna situacija

ar©tur