Povabilo o oddaji ponudbe KOMPLEKS TOK - RUŠITEV

datum: 19.12.2013

kategorija: Razpisi

Povabilo o oddaji ponudbe KOMPLEKS TOK - RUŠITEV

številka:   430-103/2013

datum:     18.12.2013

     

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

1.             Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2)

naročnik:  Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, Ilirska Bistrica                                                                             

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila : KOMPLEKS TOK - RUŠITEV 

 

Javni razpis je v skladu z 12. členom ZJN-2 objavljen na Portalu javnih naročil.  (Obvestilo o naročilu z dne 18.12.2013 pod št. objave JN16000/2013)

 

Projekt KOMPLEKS TOK - RUŠITEV  se sofinancira iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013.

 

Razpisna dokumentacija

Predračun

Tehnično poročilo

 

 

 

 

ar©tur