Poziv za imenovanje predstavnika društva v svet zavoda

datum: 28.07.2016

kategorija: Razpisi

Javni zavod Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica skladno z 8. členom statuta zavoda objavlja poziv vsem Turističnim društvom v Občini Ilirska Bistrica, da izmed svojih članov predlagajo po enega kandidata za predstavnika zainteresirane javnosti v svetu zavoda TIC Ilirska Bistrica.

Poziv za zaintersirano javnost 2016.docx

ar©tur