Poziv za imenovanje predstavnika društva v svet zavoda

datum: 29.07.2016

kategorija: Razpisi

Poziv za imenovanje predstavnika društva v svet zavoda

TIC Ilirska Bistrica

Gregorčičeva c. 2,

6250 Ilirska Bistrica

Ilirska Bistrica, 21.7.2016

 

 

VSA TURISTIČNA DRUŠTVA V OBČINI ILIRSKA BISTRICA

 

 

 

Zadeva: Poziv za imenovanje predstavnika društva v svet zavoda

 

 

Javni zavod Turistično informacijski center Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica skladno z 8. členom statuta zavoda objavlja poziv vsem Turističnim društvom v Občini Ilirska Bistrica, da izmed svojih članov predlagajo po enega kandidata za predstavnika zainteresirane javnosti v svetu zavoda TIC Ilirska Bistrica.

 

Izmed podanih predlogov bodo med predstavniki društev potekale volitve na katerih se bo izvolilo enega predstavnika zainteresirane javnosti  v Svet zavoda TIC Ilirska Bistrica.   Volitve izpelje in vodi tričlanska komisija, ki jo imenuje direktor zavoda.

 

Rok za podajo predlogov je 22.8.2016. Štejejo se predlogi, ki pridejo po pošti na naslov TIC Ilirska Bistrica, Gregorčičeva 2, 6250 Ilirska Bistrica.

 

Upoštevani bodo tisti kandidati, ki bodo vlogi priložili kratko obrazložitev k predlaganemu kandidatu, podpisano soglasje kandidata h kandidaturi in dokaz iz statuta društva, da je društvo registrirano kot turistično društvo s sedežem v Ilirski Bistrici (obrazec je v prilogi).

 

Podrobnejše informacije dobite pri v.d. direktorici zavoda Tini Kocjan, na tel. 05 71 12 310 ali 041 307 351 vsak delovnik med 8 in 12 uro.

 

Vabljeni k sodelovanju!

 

 

Obrazec za kandidaturo in soglasje kandidata

ar©tur