Vloga za izdajo kopije kartografskega dela prostorskega akta

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:
IZDAJA KOPIJE KARTOGRAFSKEGA DELA PROSTORSKEGA AKTA

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo kopije kartografske dokumentacije z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Kartografsko dokumentacijo izda občinski upravni organ, pristojen za urejanje prostora.

Kartografska dokumentacija vsebuje grafični izsek iz veljavnih prostorskih aktov za zahtevano parcelo.

 Zahtevane priloge:
/

Taksa:

Na podlagi 29. točke 28. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je vloga takse prosta.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga_kartografska (2).pdf

ar©tur