Vloga za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

IZDAJA DOVOLJENJA ZA POPOLNO ALI DELNO ZAPORO OBČINSKE CESTE

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za izdajo dovoljenja za popolno ali delno zaporo občinske ceste z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Dovoljenje za popolno ali delno zaporo občinske ceste izda oddelek za gospodarsko infrastrukturo.

Dovoljenje za delno ali celotno zaporo občinske ceste se izda v primeru izvajanja prireditve ali del na njej.

Vloga mora biti na podlagi 49. čl. Odloka o občinskih cestah v Občini Il. Bistrica (Ur. list RS, št. 13/2001) vložena najmanj 15 dni pred predlaganim rokom zapore ceste.

Pravna podlaga:

Zakon o javnih cestah (ZJC)

Odlok o občinskih cestah v Občini Ilirska Bistrica

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v občini Il. Bistrica

Taksa: 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016, ZUT-I):

  • zaradi izvajanja del: 29,50€
  • zaradi prireditve: 44,50€   

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Marko Tomažič

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 326

Elektronska pošta: marko.tomazic@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga za izdajo soglasja za zaporo lokalne ceste .pdf

ar©tur