Vloga za izdajo potrdila o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija

Urad župana

Naziv postopka:

IZDAJA POTRDILA O ODDALJENOSTI STALNEGA BIVALIŠČA OD KRAJA ŠTUDIJA

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo izdajo potrdila o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija z vlogo po pošti  ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v pritličju levo, soba št. 2.

Potrdilo o oddaljenosti stalnega bivališča od kraja študija se izda takoj.

Taksa:

Na podlagi 7. točke 24. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah  (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je vloga takse prosta.

Kontakt:

Urad župana

Pritličje, levo

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Vloga_za_izdajo_potrdila_o_oddaljenosti_stalnega_bivalisca_od_kraja_studija (2).doc

ar©tur