Vloga za najem zemljišča

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

 

Naziv postopka:

NAJEM ZEMLJIŠČA

Opis postopka:
Vlagatelj poda zahtevo za najem zemljišča z vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Najem zemljišča odobri oddelek za gospodarsko infrastrukturo, ob soglasju Občinskega sveta.

  Zahtevane priloge:

  • mapna kopija z oznako parcele oz. dela parcele,
  • mnenje Krajevne skupnosti (samo za zemljišča opredeljena kot »javno dobro«),
  • izjava o plačilu stroškov.

Pravna podlaga:

Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ)

Pravilnik o prodaji, oddaji v zakup (najem), oddaji za gradnjo in menjavi stavbnih zemljišč v lasti Občine Ilirska Bistrica

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50€.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Marko Tomažič

Drugo nadstropje, levo

Telefon: 05 71 12 326

Elektronska pošta: marko.tomazic@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Najem-zemljisca (2).pdf

 

 

ar©tur