Vloga za izdajo soglasja za prodajo izven poslovnega prostora oz. za prodajo na premičnih stojnicah

Oddelek za gospodarstvo in finance

Naziv postopka:

IZDAJA SOGLASJA ZA PRODAJO IZVEN POSLOVNEGA PROSTORA OZ. ZA PRODAJO NA PREMIČNIH STOJNICAH

Opis postopka:

Soglasje za prodajo izven poslovnega prostora izda pristojna oseba Občinske uprave na podlagi vloge prosilca. Soglasje se izda za prodajo na stojnicah, prodajo preko prodajnih avtomatov ter priložnostno prodajo ob prireditvah za določen kraj in časovno obdobje.

Vlagatelj poda zahtevo za izdajo soglasja za prodajo izven poslovnega prostora  z vlogo po pošti  ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica.

Zahtevane priloge: 

  • Izpis iz registra kmetijskih gospodarstev,
  • Najemna pogodba oz. dovoljenje lastnika zemljišča prodajnega mesta

Pravna podlaga:

  • Zakon o trgovini ZT-1 (Ur.l. RS, št. 24/2008)
  • Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti (Ur.l. RS, št. 37/2009)
  • Odlok o merilih za določitev pogojev za prodajo blaga zunaj prodajaln v občini Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnika, št. 3/2003)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 22,60€.

Kontakt:

Oddelek za gospodarstvo in finance

Tanja Šajina

Pritličje, levo

Telefon: 05 71 12 315

Elektronska pošta: 

Obrazci:

Premicne stojnice .pdf

ar©tur