Obvestilo o javni prireditvi

Oddelek za gospodarstvo in finance

Naziv postopka

ODDAJA OBVESTILA O JAVNI PRIREDITVI

Opis postopka:

Vlagatelj  vloži obvestilo o javni prireditvi  oziroma javnem shodu osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje levo, soba št. 2.

V skladu z Zakonom o javnih zbiranjih je organizator dolžan priglasiti javno prireditev oz. javni shod.  Potrjeno obvestilo služi kot dokazilo o priglasitvi javnega dogodka.

Zahtevane priloge:

/

Pravna podlaga:

  • Zakon o javnih zbiranjih (Ur. list RS, št. 113/2005 ZJZ-UPB2)

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je obvestilo prosto plačila upravne takse. 

Kontakt:

Oddelek za gospodarstvo in finance

Tanja Šajina

3. nadstropje, desno, soba št. 1

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: tanja.sajina@ilirska-bistrica.si

Obrazci:

Obvestilo o javni prireditvi (2).doc

nazaj

ar©tur
novice