Vloga za zamenjavo zemljišč

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Naziv postopka:

VLOGA ZA ZAMENJAVO ZEMLJIŠČ

Opis postopka:

Vlagatelj poda vlogo po pošti ali osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica v pritličju levo, soba št. 2. 
Lastnik nepremičnine lahko poda vlogo za zamenjavo oz. prodajo zemljišč.

Zahtevane priloge:

- Mapna kopija z oznako parcele oz. dela parcele,

- Mnenje krajevne skupnosti (samo za zemljišča, opredeljena kot "javno dobro")

Pravna podlaga:

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Taksa:

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 32/2016 ZUT-I) je potrebno plačati upravno takso v višini 4,50€.

Kontakt:

Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Jožica Strle Mankuč

2. nadstropje, desno, soba št. 5

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: jozica.strle-mankuc@ilirska-bistrica.si

 

Marko Tomažič

2. nadstropje, levo, soba št. 8

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: marko.tomazic@ilirska-bistrica.si

 

Damijana Pugelj

2. nadstropje, desno, soba št. 5

Telefon: 05 71 41 361

Elektronska pošta: damijana.pugelj@ilirska-bistrica.si

 

Obrazci:

Vloga za zamenjavo zemljišč.doc

ar©tur