Stališča do pripomb podanih na javni razgrnitvi HHŠ Reke in Molje

Stališča do pripomb podanih na javni ragrnitvi HHŠ Reke in Molje

 

Sklep o sprejetju stališč

Izjava izdelovalca HHŠ

Splošna stališča

Stališča do podanih pripomb

ar©tur