Ugotovitvena odločba grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 27.08.2019

kategorija: Uradne objave

ar©tur