Arhiv novic

DatumNaslov
27.08.2019Ugotovitvena odločba grajeno javno dobro lokalnega pomena
16.07.2019Odločba
10.07.2019Javna dražba za prodajo nepremičnine
08.07.2019Javna dražba za prodajo nepremičnin
04.07.2019Javna dražba za prodajo nepremičnine
02.07.2019Odločba o izvzemu parcel iz javnega dobra
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine parc. št. 2119 k.o. Smrje
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Smrje
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Trnovo
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Jablanica
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin 829 in 833 obe k.o. Dolnji Zemon
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Ilirska Bistrica
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 891 k.o. Male Loče
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 668/4 k.o. Ilirska Bistrica
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo deleža na nepremičnini *185/1 k.o. Poljane
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo deleža na nepremičninah parc. št. 1012/1 k.o. Ilirska Bistrica in 1012/12 k.o. Ilirska Bistrica
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin k.o. Ilirska Bistrica
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 1400/8 k.o. Trnovo
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 160/6 k.o. Trnovo
1 23456
ar©tur