Arhiv novic

DatumNaslov
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Smrje
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Trnovo
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Jablanica
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin 829 in 833 obe k.o. Dolnji Zemon
28.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnin k.o. Ilirska Bistrica
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 891 k.o. Male Loče
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 668/4 k.o. Ilirska Bistrica
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo deleža na nepremičnini *185/1 k.o. Poljane
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo deleža na nepremičninah parc. št. 1012/1 k.o. Ilirska Bistrica in 1012/12 k.o. Ilirska Bistrica
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za najem nepremičnin k.o. Ilirska Bistrica
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 1400/8 k.o. Trnovo
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 160/6 k.o. Trnovo
20.06.2019Namera o sklenitvi neposredne pogodbe za prodajo nepremičnine 825/228 k.o. Trnovo
05.06.2019Odločba
10.05.2019 PREDNOSTNI LISTI ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM
10.05.2019Javna dražba za prodajo nepremičnin
08.05.2019Odločba - ukinitev statusa grajenega javnega dobra
07.05.2019NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO
07.05.2019NAMERA O ODDAJI STVARNEGA PREMOŽENJA V NAJEM Z NEPOSREDNO POGODBO
<< 111213141516171819 >>
ar©tur