Prednostna lista za dodelitev stanovanj v najem

datum: 26.08.2020

kategorija: Uradne objave

Seznam upravičencev, ki po kriterijih 9. člena Pravilnika niso zavezani za plačilo varščine

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04,34/04,62/06,11/09,8/11 in 14/04 s spremembami) in na podlagi Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem št. 352-3/2020-1, ki je bil objavljen dne 17.2.2020, Občina Ilirska Bistrica objavlja

PREDNOSTNO LISTO A ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Seznam upravičencev, ki po kriterijih 9. člena Pravilnika niso zavezani za plačilo varščine:

UVRSTITEV NA PREDNOSTNO LISTO

ŠT. ZADEVE

LISTA

TOČKE

1

352-13/2020

A

410

2

352-14/2020

A

350

3

352-4/2020

A

300

4

352-7/2020

A

300

5

352-12/2020

A

280

6

352-5/2020

A

190

7

352-6/2020

A

170

 

Pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem niso pridobili tisti prosilci, ki niso izpolnjevali pogojev iz Javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Udeležencem razpisa bodo vročene odločbe o uvrstitvi na prednostno listo upravičencev. Zoper prejete odločbe je dovoljena pritožba na župana Občine Ilirska Bistrica v roku 15 dni od vročitve. O pritožbi odloča župan v roku 60 dni. Odločitev župana je dokončna. V primeru pritožb bo po rešitvi le-teh ponovno objavljen dokončni vrstni red upravičencev.

Upravičencem, ki so glede na doseženo število točk pridobili pravico do dodelitve neprofitnega stanovanja v najem, bo stanovanje dodeljeno na podlagi dokončnega seznama upravičencev, stanovanja pa se bodo dodeljevala postopoma po vrstnem redu uvrščenih.

 

Številka: 352-3/2020-3

Datum: 19.8.2020

 

Občina Ilirska Bistrica

ar©tur